Nie wszyscy twórcy wiedzą, jakie uprawnienia im przysługują na mocy"/>

Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. radców prawnych


Mokotowska 41

00-551 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 830 76 20

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)

Naruszenie prawo autorskie


Krótki opis firmy Naruszenie prawo autorskie

Nie wszyscy twórcy wiedzą, jakie uprawnienia im przysługują na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, jeśli wystąpiło ich naruszenie. Prawo autorskie jednak przewiduje szerokie możliwości zadośćuczynienia za bezprawne zachowanie naruszającego. Autor więc może domagać się zaprzestania łamania jego praw, a także naprawienia poczynionych szkód. Może również żądać zadośćuczynienia w formie pieniężnej, którego środki mogą trafić na wybrany cel społeczny.

Jak można skutecznie chronić swoje prawa i dochodzić sprawiedliwości, jeśli już ktoś je naruszył? Chcąc dowiedzieć się o tym więcej, można wejść na stronę kancelarii prawnej lgl-iplaw.pl. Zawarte tam informacje pomogą wstępnie dowiedzieć się, jaki jest zakres usług prawników, zajmujących się profesjonalnie pomocą w przypadku naruszeń praw autorskich.

Specjaliści z tej kancelarii nie tylko świadczą usługi doradcze w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ale też reprezentują klientów w sporach zaistniałych w wyniku naruszenia ich praw autorskich.

Pobliskie firmy:

Prodexpol


Rynek 30a, Babice

Zobacz >

Opis firmy
na najwyższym poziomie

Łatwy sposób
wyszukiwania usług

Nieograniczone możliwości
zaistnienia w sieci